Boomverzorging Kempen

 

 

VTA & veiligheid

VTA (Visual tree assessment) of boomveiligheidscontrole.
Deze methoden kunnen gebruikt worden om interne gebreken te ontdekken aan de hand van een visuele controle van de boom.
Wij voeren eerst een grondig visueel onderzoek uit op de boom. Zijn er inwendige holtes of scheuren in de boom,
is er wortelschade, zijn er ziekte aanwezig, is het grondprofiel gewijzigd.
De meeste gevolgen is te verwijten aan een oorzaak uit het verleden.
Daarna wordt er een diepgaand onderzoek gedaan door metingen te doen op de boom.
Zo is er bijvoorbeeld de trekproef waar de breuksterkte en de windworp van de boom wordt berekend.